Szkoła w Japonii

Japońska szkoła nie różni się okładem wiele od tego,c o dzieje się na zachodzie i miedzy innymi w Polsce. Dziecko zaczyna szkołę w wieku trzech lat, trafia wtedy do przedszkola i dotyczy to wszystkich dzieci, co może być jednak różnicą między Polską a Japonią. Dziecko po skończeniu zerówki w wieku sześciu lat trafia następnie do szkoły, która trwa przez jedenaście lat, później następuje szkoła średnia i studia. Do niedawna panowała w Japonii tradycja wedle której mężczyzna, który nie skończy dobrych studiów i nie zdobędzie dobrze płatnej pracy, zhańbi całą rodzinę. Dziś na szczęście powoli odchodzi się od tego modelu społeczeństwa i panuje większa swoboda, Japończycy więcej podróżują, wyjeżdżają zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych i nie ma dla nich już czegoś takiego jak hańba z powodu nieskończenia dobrych studiów. Rożnica miedzy nami a Japonią polega również na tym, że w wieku piętnastu lat Japończyk ma już średnie wykształcenie, jest gotowy do pójścia na studia, które trwają dłużej niż u nas.